Karlstads Historia

Karlstad har rykte om sig att alltid vara soligt. Tack vare en glad trevlig värdshusvärdinna som hade ett varmt och trivsamt sätt gentemot sina gäster lever fortfarande talesättet kvar i staden.

Karlstad har rykte om sig att alltid vara soligt. Tack vare en glad trevlig värdshusvärdinna som hade ett varmt och trivsamt sätt gentemot sina gäster lever fortfarande talesättet kvar i staden. Eva-Lisa Holtz hette hon egentligen men gick under namnet ”Sola I Karlstad”. Karlstad ligger norr om Sveriges största sjö Vänern och är med sina drygt 86000 innevånare i kommunen Sveriges 17-e största stad. Karlstad fick stadsrättigheter redan 1584 av Hertig Carl, senare Karl IX som dessutom namngav staden. Tidigare hade orten gått under namnet Tingvalla och var redan på vikingatiden en viktig knytpunkt för handel i och med sitt läge vid Vänern och Klarälven. Runt 4000 år före Kristus vittnar arkeologiska fynd om att det funnits bosättningar och befolkning på öarna runt norra Vänern. Under medeltiden hade Värmland starka bindningar till Norge med bland annat vallfartsvägen till Trondheim. De värmländska skogsbygderna som länge varit glest befolkade blev sedan, mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, målet för en större inflyttning främst från Finland. Då var de dominerande näringarna i länet bergsbruk och järnhantering, för att under 1800- och 1900-talen mer gå över i skogsbruk. Länet Värmland bildades 1779 då landsdelen styckades av från Örebro län. Staden Karlstad på Tingvallaön, där landskapet förr höll sina landsting, blev ny residensstad. För närvarande är länet indelat i 16 kommuner. Eftersom länets gränser i stort sett sammanfaller med landskapets, är vapnet för län och landskap identiska. Med 16 invånare per km2 är Värmland också ett av Mellansveriges glesast befolkade. Snittet för landet ligger på 21 invånare/km2.

Lite Historia

1647 blir Karlstad stiftstad, 1675 får staden gymnasium. Redan på 1300-talet fanns det en kyrka i staden, den brann dock ner 1616 och en ny byggdes upp och invigdes 1629. Den blev domkyrka samma år som Karlstad blev stiftstad. Även denna kyrka brann ner och ersattes med en nyare som uppfördes mellan 1723-1730 på Lagberget. Kyrkan var utsatt för fler bränder varav en riktigt svår 1865 men den gick att restaurera och blev även moderniserad 1916. Efter detta har det gjorts renoveringar 1967-1968 och senast en yttre renovering 1997-1998. Karlstads kommun som den ser ut idag bildas genom en sammanslagning av Karlstads stad, Väse församling samt Grava, Nyeds och Nors kommuner.

Karlstad genomgår en del stora förändringar under hela 70-talet. Stadsdelen Kronoparken byggs, nya bibliotekshuset byggs. 1975 grundas Musikteatern i Värmland, 1977 invigs Högskolan i Karlstad på Kronoparken. Karolinen, på sin tid Sveriges största förvaltningsbyggnad, blir till i staden. 23 september 2005 var det exakt 100 år sedan unionen mellan Sverige och Norge på fredlig väg upplöstes i Karlstad och sedan 1955 finns Fredsmonumentet på Stora Torget. Detta monument restes 50 år efter unionsupplösningen, som undertecknades i Frimurarlogen. Moss är Karlstads norska vänort där unionen ingicks år 1814 för att 1905 upplösas i Karlstad.